P R A S A L S K I   &   F A B I S I A K

WILLA JEDNORODZINNA W BIELSKU-BIAŁEJ

Lokalizacja: ul. Łowiecka, Bielsko-Biała

Architektura: MMOA - Pracownia Architektoniczna

Inwestor: prywatny

Powierzchnia całkowita: 700 m2

Zakres prac projektowych: projekt budowlany i wykonawczy

Realizacja: 2018÷2019

Copyright @ PF-PROJEKT Sp. z o.o.