P R A S A L S K I   &   F A B I S I A K

DOM W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ W MYSIADLE

Lokalizacja: Mysiadło, gm. Lesznowola

Architektura: Cube Design

Inwestor: prywatny

Powierzchnia całkowita: 400 m2

Zakres prac projektowych: projekt budowlany i wykonawczy

Realizacja: 2011

Copyright @ PF-PROJEKT Sp. z o.o.