ZESPÓŁ

 

mgr inż. Arnold Prasalski

projektant konstrukcji

a.prasalski@pfprojekt.pl

+48 607 932 620

   

mgr inż. Arnold Prasalski | a.prasalski@pfprojekt.pl | +48 607 932 620

mgr inż. Robert Fabisiak | r.fabisiak@pfprojekt.pl | +48 560 141 060

Copyright @ PF-PROJEKT Sp. z o.o.