MIĘDZYNARODOWY INSTYTUT BIOLOGII MOLEKULARNEJ I KOMÓRKOWEJ

Lokalizacja: ul. Flisa, Warszawa

Architektura: Atelier Tektura Sp. z o.o.

Inwestor: Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie

Powierzchnia całkowita: 23 640 m2

Zakres prac projektowych: projekt koncepcyjny, budowlany, techniczny i wykonawczy

Copyright @ PF-PROJEKT Sp. z o.o.