KONTAKT Z NASZYM BIUREM

PF-PROJEKT Sp. z o.o.
ul. Głębocka 3 lok. 61
03-287 Warszawa
T: +48 22 211 17 99
E: biuro@pfprojekt.pl

 

Zarząd
Arnold Prasalski - Prezes zarządu

M: +48 607 932 620
T: +48 22 211 17 99 wew. 11

E: a.prasalski@pfprojekt.pl

Robert Fabisiak - Wiceprezes zarządu
M: +48 506 141 060
T: +48 22 211 17 99
 wew. 12
E: r.fabisiak@pfprojekt.pl

PF-PROJEKT Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Świerkowej 10 lok. 6, 05-091 Ząbki
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy
KRS 0000595682 | NIP 125-163-79-59 | REGON 363477850 | Kapitał zakładowy: 5000 PLN

Copyright @ PF-PROJEKT Sp. z o.o.