P R A S A L S K I   &   F A B I S I A K

KONTAKT Z NASZYM BIUREM

 

PF-PROJEKT Sp. z o.o.

ul. Świerkowa 10 lok. 6
05-091 Ząbki
biuro@pfprojekt.pl

Adres biura:
ul. Powstańców 38A lok. 31
05-091 Ząbki
+48 516 255 350

 

Zarząd

Arnold Prasalski - Prezes zarządu
+48 607 932 620
a.prasalski@pfprojekt.pl

Robert Fabisiak - Wiceprezes zarządu
+48 506 141 060
r.fabisiak@pfprojekt.pl

 

 

 


XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, 
KRS: 0000595682 | NIP: 125-163-79-59 | REGON: 363477850 | Kapitał zakładowy: 5000 PLN

Copyright @ PF-PROJEKT Sp. z o.o.