P R A S A L S K I   &   F A B I S I A K

OSIEDLE MIESZKALNE BRWINÓW PLATINUM PARK

Lokalizacja: ul. Grodziska, Grodzisk Mazowiecki

Architektura: HEJNA Architekci Sp. J.

Inwestor: Pella-Ellas Sp. z o.o.

Powierzchnia całkowita: 21 200 m2

Zakres prac projektowych: projekt koncepcyjny i budowlany

Copyright @ PF-PROJEKT Sp. z o.o.