P R A S A L S K I   &   F A B I S I A K

ZESPÓŁ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH Z GARAŻEM PODZIEMNYM

Lokalizacja: ul. Ceglana, Katowice

Architektura: Pracownia Architektoniczna Czora i Czora Sp. z o.o.

Inwestor: Geo Mieszkanie i Dom Sp. z o.o.

Powierzchnia całkowita: 42 200 m2

Zakres prac projektowych: projekt budowlany, przetargowy i wykonawczy

Copyright @ PF-PROJEKT Sp. z o.o.