P R A S A L S K I   &   F A B I S I A K

CENTRUM KULTURY NOWE ŻERNIKI

Lokalizacja: Nowe Żerniki, Wrocław

Architektura: 81.WAW.PL. Sp. z o.o.

Inwestor: konkurs SARP

Powierzchnia całkowita: 3 000 m2

Zakres prac projektowych: projekt koncepcyjny

Copyright @ PF-PROJEKT Sp. z o.o.