PASAŻ IM. MARII KONOPNICKIEJ W CIECHANOWIE

Lokalizacja: ul. Marii Konopnickiej, Ciechanów

Architektura: LandAR Projects Sp. z o.o.

Inwestor: Gmina Miejska Ciechanów

Powierzchnia całkowita: 0.54 ha

Zakres prac projektowych: projekt budowlany i wykonawczy

Realizacja: 2014

Copyright @ PF-PROJEKT Sp. z o.o.