ZBIORNIKI RETENCYJNE NA TERENIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW CZAJKA

Lokalizacja: ul. Czajki, Warszawa

Technologia: CDM Smith Sp. z o.o.

Inwestor: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie SA

Powierzchnia całkowita i kubatura: 15 000 m2, 80 000 m3

Zakres prac projektowych: projekt budowlany i wykonawczy

Generalny wykonawca: IDS-BUD SA

Realizacja: 2017÷2020

Copyright @ PF-PROJEKT Sp. z o.o.