DOM BETON

Lokalizacja: Warszawa

Architektura: 81.WAW.PL. Sp. z o.o.

Inwestor: prywatny

Powierzchnia całkowita: 250 m2

Zakres prac projektowych: projekt budowlany i wykonawczy

Realizacja: 2015

Copyright @ PF-PROJEKT Sp. z o.o.