P R A S A L S K I   &   F A B I S I A K

DOM LEŚNY

Lokalizacja: Warszawa

Architektura: 81.WAW.PL. Sp. z o.o.

Inwestor: prywatny

Powierzchnia całkowita: 600 m2

Zakres prac projektowych: projekt budowlany i wykonawczy

Realizacja: 2015÷2016

Copyright @ PF-PROJEKT Sp. z o.o.