P R A S A L S K I   &   F A B I S I A K

BIELANY WIND FARM

Location: Wojewódki Górne, Bielany district

Investor: Polska Energia Wiatrowa Sp. z o.o.

Total max power of farm: 27 MW

Scope of design works: building permit and execution design

Copyright @ PF-PROJEKT Sp. z o.o.