P R A S A L S K I   &   F A B I S I A K

CONTACT WITH OUR OFFICE

 

PF-PROJEKT Sp. z o.o.

10/6 Świerkowa Street
05-091 Ząbki
biuro@pfprojekt.pl

Office address:
38A/31 Powstańców Street
05-091 Ząbki
+48 516 255 350

 

Management board

Arnold Prasalski - President of the board
+48 607 932 620
a.prasalski@pfprojekt.pl

Robert Fabisiak - Vice president of the board
+48 506 141 060
r.fabisiak@pfprojekt.pl

 

 

 


XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, 
KRS: 0000595682 | NIP: 125-163-79-59 | REGON: 363477850 | Kapitał zakładowy: 5000 PLN

Copyright @ PF-PROJEKT Sp. z o.o.