P R A S A L S K I   &   F A B I S I A K

SMALL FOUNTAIN IN BYDGOSZCZ

Location: Słowackiego Street, Bydgoszcz

Architecture: LandAR Projects Sp. z o.o.

Investor: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o.

Total area: 0.15 ha

Scope of design works: building permit and execution design

Construction: 2016

Copyright @ PF-PROJEKT Sp. z o.o.