P R A S A L S K I   &   F A B I S I A K

RETENTION TANKS AT THE CZAJKA WASTEWATER TREATMENT PLANT

Location: Czajki Street, Warsaw

Technology: CDM Smith Sp. z o.o.

Investor: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie SA

Total area and volume: 15 000 m2, 80 000 m3

Scope of design works: building permit and execution design

General contractor: IDS-BUD SA

Construction: 2017÷2020

Copyright @ PF-PROJEKT Sp. z o.o.