P R A S A L S K I   &   F A B I S I A K

SERVICE STATION OF KOMUNALNY ZAKŁAD KOMUNIKACYJNY SP. Z O.O.

Location: Zacisze Street, Białystok

Architecture: PAS PROJEKT Sp. z o.o.

Investor: Komunalny Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o.

Total area: 4 000 m2

Scope of design works: building permit and execution design

Copyright @ PF-PROJEKT Sp. z o.o.