P R A S A L S K I   &   F A B I S I A K

VOLUNTARY FIRE STATION

Location: Zakładowa Street, Zamienie, Lesznowola district

Architecture: 81.WAW.PL Sp. z o.o.

Investor: Gmina Lesznowola

Total area: 800 m2

Scope of design works: building permit and execution design

Copyright @ PF-PROJEKT Sp. z o.o.