P R A S A L S K I   &   F A B I S I A K

WAREHOUSE AND OFFICE BUILDING IN KARPIN

Location: 5 Piękna Street, Karpin, Dąbrówka district

Architecture: Firma Projektwo-Budowlana Paweł Kułakowski

Investor: M&P Pavlina Sp. z.o.o. S.K.

Total area: 4 000 m2

Scope of design works: building permit

General contractor: N&M Bau Sp. z o.o.

Construction: 2013

Copyright @ PF-PROJEKT Sp. z o.o.