HALA MAGAZYNOWA

Lokalizacja: ul. Baletowa 14, Warszawa

Architektura: mgr inż. arch. Paweł Grodzicki

Inwestor: ARCON INDUSTRIAL SERVICE CORPORATION Sp. z o.o.

Powierzchnia całkowita: 600 m2

Zakres prac projektowych: projekt budowlany

Generalny wykonawca: PROBIS Sp. z o.o.

Realizacja: 2014

Copyright @ PF-PROJEKT Sp. z o.o.