OSIEDLE KRZEWNA

Lokalizacja: ul. Krzewna, Warszawa

Architektura: ES-PRO Mariusz Szpotowicz

Inwestor: Victoria Dom SA

Powierzchnia całkowita: 11 560 m2

Zakres prac projektowych: projekt koncepcyjny, budowlany, przetargowy i wykonawczy

Generalny wykonawca: Victoria Construction SA

Realizacja: 2021÷2023

Copyright @ PF-PROJEKT Sp. z o.o.