OSIEDLE DOMÓW AVALON RESIDENCE

Lokalizacja: ul. Poprawna, Warszawa

Architektura: 81.WAW.PL. Sp. z o.o.

Inwestor: Avalon Development Group Sp. z o.o.

Powierzchnia całkowita: 1 500 m2

Zakres prac projektowych: projekt budowlany i wykonawczy

Realizacja: 2016÷2017

Copyright @ PF-PROJEKT Sp. z o.o.