OSIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ

Lokalizacja: ul. Węglarska, Warszawa

Architektura: JP Architekci

Inwestor: PROJEKT 1 Sp. z o.o. S.K.

Powierzchnia całkowita: 3 500 m2

Zakres prac projektowych: projekt budowlany i wykonawczy

Realizacja: 2015÷2016

Copyright @ PF-PROJEKT Sp. z o.o.