P R A S A L S K I   &   F A B I S I A K

BUDYNEK BIUROWY SKYLINER

Lokalizacja: ul. Prosta, Warszawa

Architektura: APA Wojciechowski Sp. z o.o.

Inwestor: Spektrum Real Sp. z o.o.

Wysokość: 195 m

Ilość kondygnacji naziemnych: 45

Ilość kondygnacji podziemnych: 5

Powierzchnia całkowita: 94 000 m2

Zakres prac projektowych: projekt koncepcyjny, budowlany i przetargowy w ramach pracy w ARBO Projekt Sp. z o.o.

Generalny wykonawca: WARBUD SA

Realizacja: 2015÷2019

Copyright @ PF-PROJEKT Sp. z o.o.