P R A S A L S K I   &   F A B I S I A K

STACJA UZDATNIANIA WODY W MIŃSKU MAZOWIECKIM

Lokalizacja: ul. Mireckiego, Mińsk Mazowiecki

Architektura: INSTALAND Andrzej Białecki

Inwestor: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim

Powierzchnia całkowita: 1 500 m2

Zakres prac projektowych: projekt wykonawczy płyty fundamentowej

Generalny wykonawca: IDS-BUD SA

Realizacja: 2015

Copyright @ PF-PROJEKT Sp. z o.o.