P R A S A L S K I   &   F A B I S I A K

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z GARAŻEM PODZIEMNYM

Lokalizacja: ul. Stalowa 40, Warszawa

Architektura: HEJNA Architekci Sp. J.

Inwestor: My Development SA

Powierzchnia całkowita: 3 300 m2

Zakres prac projektowych: projekt budowlany i wykonawczy

Realizacja: 2018÷2019

Copyright @ PF-PROJEKT Sp. z o.o.