STRAŻNICA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ

Lokalizacja: ul. Zakładowa, Zamienie, gm. Lesznowola

Architektura: 81.WAW.PL. Sp. z o.o.

Inwestor: Gmina Lesznowola

Powierzchnia całkowita: 800 m2

Zakres prac projektowych: projekt budowlany i wykonawczy

Copyright @ PF-PROJEKT Sp. z o.o.