SKWER PRZY KOLEGIACIE W STRZELCACH KRAJEŃSKICH

Lokalizacja: ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2, Strzelce Krajeńskie

Architektura: LandAR Projects Sp. z o.o.

Inwestor: Gmina Strzelce Krajeńskie

Powierzchnia całkowita: 0.14 ha

Zakres prac projektowych: projekt budowlany i wykonawczy

Realizacja: 2014

Copyright @ PF-PROJEKT Sp. z o.o.