CENTRUM SZKOLNO-EDUKACYJNE I GŁĘBINOWE UJĘCIE WODY PITNEJ

Lokalizacja: Pobe Mengao, Burkina Faso, Afryka

Architektura: Staruń Wanik Architekci

Inwestor: Stowarzyszenie "Edukacja dla Pokoju"

Powierzchnia całkowita: 1 000 m2

Zakres prac projektowych: projekt budowlany i wykonawczy

Realizacja: 2011

Copyright @ PF-PROJEKT Sp. z o.o.