SZKOŁA ZAWODOWA DLA CIEŚLI I SZWACZEK

Lokalizacja: Kyanjovu, Uganda, Afryka

Architektura: Staruń Wanik Architekci, Be2 Studio Architektury

Inwestor: Stowarzyszenie "Edukacja dla Pokoju"

Powierzchnia całkowita: 1 000 m2

Zakres prac projektowych: projekt budowlany i wykonawczy

Realizacja: 2014

Copyright @ PF-PROJEKT Sp. z o.o.