P R A S A L S K I   &   F A B I S I A K

BIURA I PARKING

Lokalizacja: Grieskirchnerstrasse, Wels, Austria

Architektura: Architekten Feichtinger Ziviltechniker Gesellschaft mbH

Konstrukcja: PABINGER & PARTNER Ziviltechniker Gesellschaft mbH

Inwestor: Kongregation der Barmherzigen Schwester Nom HL. Kreuz

Powierzchnia całkowita: 30 000 m2

Zakres prac projektowych: projekt wykonawczy we współpracy z WW-ProCon i Konstrukcje Budowlane Bogusław Wyżykowski

Realizacja: 2004÷2005

Copyright @ PF-PROJEKT Sp. z o.o.