P R A S A L S K I   &   F A B I S I A K

WILLE NAD ZALEWEM ZEGRZYŃSKIM

Lokalizacja: ul. Wojska Polskiego, Białobrzegi nad Zalewem Zegrzyńskim

Architektura: Studio Gomez

Inwestor: Dernet Enterprises Polska Sp. z o.o.

Powierzchnia całkowita: 14 500 m2

Zakres prac projektowych: projekt budowlany i wykonawczy

Realizacja: 2011÷2012

Copyright @ PF-PROJEKT Sp. z o.o.