PAWILON MEDYCZNY W ZAKŁADZIE OPIEKUŃCZO-LECZNICZYM

Lokalizacja: ul. Mehoffera, Warszawa

Architektura: Atelier Tektura Sp. z o.o.

Inwestor: Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze Sp. z o.o.

Powierzchnia całkowita: 5 010 m2

Zakres prac projektowych: projekt budowlany i wykonawczy

Generalny wykonawca:

Realizacja: 2020÷2021

Copyright @ PF-PROJEKT Sp. z o.o.